TAG: 

Kayle

Tướng dễ cho người mới chơi Liên Minh Huyền Thoại (Phần 6)

Kayle
Tướng dễ cho người mới chơi Liên Minh Huyền Thoại (Phần 6)Tướng dễ cho người mới chơi Liên Minh Huyền Thoại (Phần 6)
710718

Kayle