TAG: 

kinect

Xuất hiện "khách sạn" Xbox One

Hòa mình vào thế giới game với Kinect, tận hưởng các game thật tuyệt với thiết bị chơi game Kinect. Tìm hiểu và khám phá tại đây
Xuất hiện "khách sạn" Xbox OneXuất hiện
710861

Hòa mình vào thế giới game với Kinect, tận hưởng các game thật tuyệt với thiết bị chơi game Kinect. Tìm hiểu và khám phá tại đây