TAG: 

Long Thần Tranh Bá

Long Thần Tranh Bá phát hành ở Việt Nam trong tháng 9

Long Thần Tranh Bá có tên gốc Long Tướng 2 là một webgame 2D thuộc thể loại RPG có lối chơi chiến đấu theo lượt màn hình ngang. Long Thần Tranh Bá sử dụng nhiều loại kỹ thuật tiên tiến.
Long Thần Tranh Bá phát hành ở Việt Nam trong tháng 9Long Thần Tranh Bá phát hành ở Việt Nam trong tháng 9
810918

Long Thần Tranh Bá có tên gốc Long Tướng 2 là một webgame 2D thuộc thể loại RPG có lối chơi chiến đấu theo lượt màn hình ngang. Long Thần Tranh Bá sử dụng nhiều loại kỹ thuật tiên tiến.